top of page

סדנאות והרצאות לצוותים בנושא מגדר

התכנים מותאמים לצוות ולנישה המקצועית שבו הצוות עוסק

מבוא למגדר

הרצאה הסוקרת את אי השוויון המגדרי בחברה הישראלית, את שורשי אי השוויון ואת האופנים הרבים בהם אי השוויון בא לידי ביטוי במערכת החינוך.

*

יזמות וחדשנות לקידום שוויון מגדרי

סדנה פרקטית המעניקה כלים לזיהוי אי שוויון מגדרי ופיתוח מיזמים חדשניים לשינוי. החל מהגדרת הבעיה, החזון והמטרות, דרך יצירת שותפויות ובניית תכניות עבודה ועד יישום.

*

מבוא לפמיניזם

ההרצאה סוקרת את הגלים בהתפתחות הפמיניזמים ואת ההוגות המרכזיות בכל גל, תוך חיבור למערכת החינוך ולאופן בו ניתן להטמיע את התפיסה הפמיניסטית בחינוך.

*

מגדר וטכנולוגיה

פעמים רבות מוצרים טכנולוגיים מפותחים בתהליך עיוור מגדר, מצב שמוביל לחוסר הלימה של המוצר לצרכים ולסגנון השימוש של נשים. ההרצאה סוקרת את ההבדלים המגדריים בין נשים לגברים ביחס לצרכים הדורשים פתרונות טכנולוגיים וביחס לשוני בדפוסי השימוש ומציעה כלים פרטיים להטמיע חשיבה מגדרית בתהליכי הפיתוח של מוצרים טכנולוגיים.

*

הוראה רגישה מגדר

ההרצאה חושפת את ההטיות המגדריות בשיעורים ובסביבות הלמידה השונות ומקנה כלים פרקטיים ליישום רגישות מגדרית לדרכי למידה המותאמות לבנות ולבנים.

*

מגדר וספורט

הרצאה ממוקדת באי שווין מגדרי בספורט. ניפוץ מיתוסים והכרות עם נתונים ביחס לבנים ובנות, נשים וגברים בספורט. כיצד נוכל לקדם שיוויון הזדמנויות ולקדם בנים ובנות כאחד לעסוק בתחומי ספורט לפי נטיית ליבןם ולא בהכרח לפי תכתיבים חברתיים.

*

הכח שבספורט

הרצאה למאמני ספורט לקידום ערכים למניעת אלימות מינית. ההרצאה מעניקה כלים למאמנים לקיים שיח על גבריות ומנהיגות חיובית.

*

שפה ומגדר

העברית הינה שפה מגדרית המתעדפת את הכתיבה והשיח בלשון זכר. מדוע חשוב להשתמש בשפה רגישת מגדר וכיצד נעשה זאת. ההרצאה תציג את הרציונאל ואת הפרקטיקה.

*

מגדר וספרות ילדות וילדים

הרצאה העוסקת בהעלאת המודעות לתפיסות המגדריות העולות מתוך ספרי הילדות והילדים. בהרצאה נסקור משמעויות סמויות וגלויות על תפקידים ותכונות ונציע אלטרנטיבות ושיח ביקורתי עם הורים, ילדות וילדים.

*

מגדר, תקשורת ודימוי גוף

ההרצאה תעסוק בעולם התקשורת והרשתות החברתיות ותציג ניתוח מגדרי על האופן בו מוצגות נשים, מוצגים גברים וקהילת הלהט"ב. על האופן בו מסרים אלה מחלחלים ופוגעים בנשים וגברים - בדימוי הגופני והעצמי ובדרך שלנו לעודד שיח וחשיבה ביקורתית.

*

מגדר וגבריות

ההרצאה ממוקדת בהשפעות ההבניות החברתיות על מודל הגבריות, תציג מודלים אלטרנטיביים ודרכי פעולה ליצירת שינוי.

*

bottom of page