top of page

קידום שיוויון מגדרי

חברה דמוקרטית היא חברה המקדמת הזדמנות שווה לכלל המגדרים מכל קבוצות האוכלוסיה להגשים את הרצונות והשאיפות שלהןם. הטמעת חשיבה מגדרית בכלל תחומי החיים מאפשרת לנו להרכיב "משקפיים" של חשיבה ביקורתית וליישם את עקרונות השוויון באופן יום-יומי.

למה חשוב לקדם שוויון מגדרי?

המילה מגדר משלבת את המילים מין וגדר, כשלמעשה ההבנה היא שהמין הביולוגי של הפרט מגדיר ומגדר את הציפיות החברתיות ממנו/ה - ומצמצם את מגוון התכונות, הרצונות והפעולות שכל פרט עושה. מטרתו של תהליך לקידום שוויון מגדרי הינה לאפשר לכל פרט לזהות ולהגשים את השאיפות והרצונות שלו/ה ללא הגבלה של תכתיבים חברתיים.


קידום שוויון מגדרי עובר קודם כל דרכינו, דרך המשקפיים המגדריות שאנחנו נחזיק - נשים לב למימדים הגלויים והסמויים של אי השוויון ונצליח לקדם מודעות ושינוי. נשאל תחילה את שאלת ה"כמה" - האם תמונת המצב שעומדת לנגד עיננו - בכל תחום - היא תמונה שיוויונית בה יש ייצוג שיוויוני לכלל המגדרים, כמו גם לכלל הקבוצות באוכלוסיה. לרב נגלה אי שוויון ואז נעבור לשאלה עמוקה יותר המתחכה אחר ה"למה"? לעיתים נטעה לחשוב שאי השוויון נובע מתוך בחירה, האוכלוסייה המוחלשת בחרה שלא להשתתף או להיות מיוצגת. למשל נטעה לחשוב שנשים יוצאות אתיופיה אינן מעוניינות ללמוד באקדמיה ולכן מספרן נמוך יותר - אך למעשה נגלה כי כוחות חברתיים מורכבים עיצבו גם את תפיסתן את עצמן וגם את התפיסות של א/נשי החינוך שהן פגשו בדרך שלא האמינו בהן לא נתנו להן הזדמנות שווה או לא השקיעו מספיק משאבים כדי שיזכו בתעודת בגרות רלוונטית ללימודים אקדמאיים. וזו רק דוגמה אחת מיני רבות היכולות לשפוך אור על פערים מגדריים וחברתיים בחברה הישראלית.


כשנצלול לעומק לסיבות הרבות שגרמו לחוסר השוויון נוכל להתחיל ולפרוט דרכים להתמודד עימו.

אני מציעה ייעוץ אסטרטגי לזיהוי פערים מגדריים בתכניות, מסגרות ומוצרים, איתור שורשי הפערים ופיתוח דרכים לצמצם אותם.

הטמעת חשיבה מגדרית


לקריאה נוספת על הדרך שלי לקידום שוויון מגדרי

צרו איתי קשר
bottom of page