top of page

סדנאות והרצאות להורים

סדנאות והרצאות חוויתיות מותאמות לסוגי ארגונים שונים, בהתאמה לצרכים של אוכלוסיית היעד. הסדנאות מתאימות להורים במקומות עבודה, רשויות מקומיות, מסגרות חינוך ורווחה.

ביום-יום אנחנו מעבירים/ות הרבה מאוד מסרים לילדות ולילדים שלנו על נושאים מגוונים כמו צחצוח שיניים וזהירות בדרכים. כשאנחנו היינו ילדות/ים ההורים שלנו גם הןם דיברו איתנו על נושאים אלה. אבל על מגדר ומיניות, רב ההורים שלנו - לא דיברו איתנו. לא בגלל שהןם לא הבינו את חשיבותם, אלא בעיקר בגלל הטאבו החברתי. ובגלל זה, למרביתנו חסר מודלינג. לטוב או לרע, הרבה מרכיבים בהורות שלנו מבוססים על המודלינג שקיבלנו בבית, וכשהוא חסר - יותר קשה לנו. כלומר יש פה קושי שמורכב גם מחוסר בכלים וגם מהטאבו - וקושי זה הופך למבוכה ולהמנעות.

הילדות והילדים שלנו גדלים במציאות אחרת מאיך שאנחנו גדלנו, הנגישות למסכים מגיל מאוד צעיר ללא סינון אמיתי של התכנים מציב אותם להתמודד עם תכנים מיניים באופן לא מותאם לבשלות שלהןם. לכן, מחובתינו להתמודד עם הקושי ולקיים איתםן שיח יום-יומי על מגדר, מיניות ומניעת אלימות מינית.

בסדנאות ובהרצאות שאני מציעה אני מזמינה הורים להתבונן בצורה רפלקטיבית על החינוך המיני שהןם קיבלו בבית, ועל המשמעות של העדר השיח ומתוך נקודה זו לבסס את האני המאינ.ה של הבית ביחס לשוויון מגדרי ומיניות. בשלב הבא אני מציגה ידע עכדני על מיניות מצופה בשלבי הגיל השונים ומציעה כלים וטיפים לשיח יום יומי לקידום וול-בינג, שוויון ומוגנות

אחת הדרכים ליצור שיח עם הילדות והילדים שלנו היא לצפות יחד בסרטון ולשוחח עליו. לצורך כך הקמתי מאגר מידע להורים וצוותים המאגד כ-400 סרטונים, כתבות ומערכים, בחלוקה לפי נושאים וגילאים. המאגר פותח במסגרת תכנית רשותית ברמת השרון.

bottom of page