top of page

הכשרה והדרכת צוותים

הצוות המקצועי במסגרות מכיר את אוכלוסיית היעד באופן הקרוב ביותר. לכן קיימת חשיבות עליונה להעלות את המודעות של הצוות ולהקנות כלים פרקטיים לשיח יום-יומי על מגדר ומיניות, תוך זיהוי נורות אדומות והתערבות טיפולית. ההכשרה כוללת תהליך חווייתי אישי-מקצועי, הקניית ידע וכלים פרקטיים ליישום.


ההכשרה מתחילה בתהליך של רפלקציה וזיהוי עמדות אישיות לטובת דיון המחבר בין האישי למקצועי. בנושאי מגדר ומיניות אנו לרב נתמודד גם עם התמודדות עם חסמים ומבוכה הכרוכים בנושאים אלה. בשלב השני ההכשרה מקנה ידע נרחב מהעולם על מגדר, מיניות ואלימות מינית. זאת מתוך תפיסה חיובית, מעצימה ומותאמת גיל. בשלב השלישי ההכשרה מקנה כלים פרקטיים ליישום הנלמד במסגרת חינוך או טיפול - הן ברמה הפרטנית והקבוצתית. ניתן לשלב בהכשרה כלים מעולם היזמות והחדשנות ולצייד את הצוות במתודות להובלת מיזמים במסגרות בהן הם/ן פועלות/ים.

לאורך השנים פיתחתי קורסים מקצועיים, לומדות לצוותים והכשרתי באופן פרונטאלי והיברידי אלפי צוותי חינוך, רווחה, נוער, ספורט כולל דרג ניהולי. אני מציעה הכשרות לצוותי חינוך פורמאלי, בלתי פורמאלי, א/נשי טיפול - עבודה סוציאלית בריאות הנפש ועוד. ובנוסף, מציעה גם הדרכות לצוותים ותיקים.


אחד הכלים המומלצים להנחייה של כל קבוצה הוא שימוש בסרטונים, לצורך כך הקמתי מאגר מידע להורים וצוותים המאגד כ-400 סרטונים, כתבות ומערכים, בחלוקה לפי נושאים וגילאים. המאגר פותח במסגרת תכנית רשותית ברמת השרון.


אני מזמינה אתכם להכנס למאגר >>

ניסיון קודם בהכשרות צוותי רווחה וחינוך

  • קורס מגדר ומיניות - מרכזי פיסג"ה ברחבי הארץ (משרד החינוך)

  • מגדר, מיניות והצטלבות מיקומי שוליים - ביה"ס המרכזי לעבודה סוציאלית (משרד הרווחה)

  • מין מגדר ומיניות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, המחלקה לעבודה סוציאלית

  • הכשרת צוות נוער - קרית אונו

  • פיתוח קורסים לעו"ס למניעת זנות - עמותת תודעה

  • קורס מיניות ומגדר לעו"ס - עמותת תודעה

  • פיתוח קורס מיניות ומגדר לצוותי חינוך - עמותת תודעה

  • קורס שיטות ומיומנויות בעבודה סוציאלית - אוניברסיטת תל אביב

  • קורס הכשרת צוותים "גוף נפש" - שילוב תנועה ומגדר לנערות - ג'וינט-אשלים, קידום נוער ווינגייט

bottom of page