top of page

מיזמים

מיזמים מובילים בתחום מיניות ומגדר

מיניות במרחב בטוח

תכנית בין משרדית לקידום מיניות בריאה וצמצום אלימות מינית אשר פעלה בארבע רשויות מקומיות בשנים 2017-2020 כפיילוט. התכנית כוללת פיתוח מודל הפעלה, כתיבת תכנים חדשים, הכשרת צוותים, הנחיית מפגשים עם ילדות/ים ונוער ופיתוח יוזמות מקומיות. התכנית נחלה הצלחה רבה ויצרה בסיס ידע נרחב לתכניות הממשיכות לפעול במשרדי הממשלה השונים. התכנית שמה דגש על שיתופי פעולה עירוניים וקהילתיים, עידוד הטמעת התכנים על ידי צוותי המסגרות השונות, עידוד התנהגות של "עומדים/ות מהצד" וקידום שוויןו מגדרי.

לקריאה נוספת על המיזם >>

*

שוויון ברמה - מגדירות/ים את העיר מחד"ש

מחד"ש: מיניות ומגדר, חינוך לערכים, דיבור ושפה, שוויון במרחב - מיזם הפועל מזה שנתיים ברמת השרון ומגדיר סטנדרטים אחידים לכל מסגרות החינוך להטמעת פעולות לקידום שוויון מגדרי ומיניות בריאה מגיל הגן ועד התיכון, בשילוב הקהילה. במהלך המיזם נעשתה למידה של הצוות הניהולי הבכיר של אגף החינוך ובחירה של דרכי עבודה אחידים. בכל מסגרת חינוכית תוקצבה רפרנטית להטמעת חינוך מודע מגדר בכל מרחבי הלמידה ופרקטיקות לקידום שוויון מגדרי. השנה צפוי להתקיים האקתון ארצי לקידום יזמות בתחום.

לקריאה נוספת על המיזם >>

*

האקתון לנוער בנושא מיניות ומגדר THE NEXT GENDERTATION

השלב הבא ליצירת שינוי הוא דרך יוזמות של נוער.

רק הןם יודעות.ים מהי הדרך הטובה ביותר לקדם שוויון מגדרי ומיניות בריאה! 

מתוך האמונה הזו נולד ההאקתון הראשון לנוער בנושאים אלה, והשתתפו בו 150 נערים ונערות מכיתה ו' עד י"ב. 

האקתון עסק באתגרים : דימוי גוף, אלימות מינית, אלימות זוגית, אי שוויון  בספורט, הסללה מגדרית למקצועות, גבריות רעילה.

כשהנערות/ים הן/ם אלה שבוחרות/ים את האתגר, חוקרות/ים אותו ומוצאות לו פתרון - הן מקבלות מוטיבציה והעמדות באמת משתנות. 

לצפייה בסרטון תקציר

מידע נוסף

*

מאגר המידע למגדר ומיניות

מאגר ידע ומידע המכיל כ-400 פרטי מידע מחולקים לפי קטגוריות וגיל (סרטונים, מאמרים ומערכים). 

למאגר המידע >>

*

STORIZ

אפליקציה לחינוך מיני דיגיטלי המאפשרת תרגול בקבלת החלטות בדרך אינטראקטיבית. המיזם כולל מגוון תסריטים מאויירים וצמתי בחירה בהן ניתן לחוות את הדילמות היום-יומיות של נערות ונערים 

*

נקודת מפנה למניעת זנות

תכנית ארצית מערכתית הממומנת על ידי משרד הרווחה, להכשרת צוותים והנחייה קבוצתית לנוער למניעת זנות וצריכת זנות בקרב אוכלוסיות במצבי סיכון. בתכנית פותח מודל ייחודי להלאת מודעות של צוותים לתופעה ולגורמיה, כמו גם להעני כלים לאיתור והפנייה לטיפול. התכנית כוללת ממשק דיגיטלי לחינוך למניעת זנות.

*

מיניות יום-יומית בחדר הטיפול

יום עיון שנתי בבי"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, העוסק במיניות בחדר הטיפול. בשונה מטיפול מיני, הכנס מבקש להנגיש מידע וכלים מעשיים לכלל המטפלות/ים במקצועות בריאות הנפש. הכנס מיועד לעובדות/ים סוציאליות/ים, פסיכולוגיות/ים, מרפאות/ים בעיסוק, אחים ואחיות, מטפלות/ים באומנות ותנועה ועוד.

למידע נוסף


*

"חובת הדיווח" בלחיצת כפתור

חוק חובת הדיווח הוא חוק מורכב הכולל אוכלוסיות שונות ומצבי פגיעה שונים. לצד זאת, א.נשים רבים נתקלים בחשד לפגיעה ואינןם יודעות.ים כיצד לפעול. כלי זה נועד לפשט את המצבים השונים ולעודד דיווח לגורם מקצועי. הכלי פותח עם ענת גולדשמיט במסגרת לימודי תואר ראשון בעבודה סוציאלית. 

לכניסה לכלי >>

*

bottom of page