top of page

פיתוח יזמות וחדשנות

פיתוח יזמות וחדשנות כוללת זיהוי צרכים, עידוד פרואקטיביות ופיתוח פתרונות יצירתיים, חדשניים ורלוונטיים כמו מתודות דיגיטליות לחינוך מיני או מגדרי, הקמת האקון לעידוד יזמות נוער ועוד.


חלק מהתכניות הקיימות לקידום שוויון מגדרי ומיניות בריאה כבר אינן עדכניות ואינן מותאמות ל-2023. לכן עולה הצורך לחידוש ורענון של תכנים ודרכי הפעלה. פיתוח יזמות וחדשנות כוללת זיהוי צרכים, עידוד פרואקטיביות ופיתוח פתרונות יצירתיים, חדשניים ורלוונטיים. יזמות באה לידי ביטוי בפיתוח מתודות חדשות לקדם שוויון מגדרי בבית הספר כגון שימוש בכלים דיגטליים ואינטראקטיביים לחינוך מגדרי ומיני או הקמת האקתון בית ספרי/עירוני לעידוד יזמות של נוער וצוותים בנושאים אלה. 


יזמות בשבילי היא ברק בעיניים, היא משולבת בחדשנות, יצירתיות, פרו-אקטיביות, חיבור בין א/נשים, והמון תשוקה. יזמות היא פרקטיקה שניתן להשתמש בה בכל מסגרת, אני מאמינה שבכל מקום יש א/נשי צוות או קהל יעד שניתן לגייס לתהליך, המאפשר הטמעה מעמיקה יותר של התכנים. מה גם שדרכים שעבדנו בהן בשנים האחרונות, כבר לא תמיד רלוונטיות. עצם הפעולה וההקמה של המיזם מייצרת הזדהות רבה יותר עם המטרות. אחרי תהליך של הגדרת מטרות נעבור לשלב של סיעור מוחות, פיצוח וגיבוש דרכים חדשניות להגיע למטרות שהגדרנו. נשאב השראה מתכניות בארץ ובעולם, ונגבש את הדרך המתאימה ביותר לשינוי עמדות והתנהגות בקרב קהל היעד שהוגדר.

מיזם יכול להשען על התקציבים הקיימים ועל כח האדם הקיים, הוא יכול להעצים את הכוחות הקיימים בקהילה ולנתב אותם לדרכים אפקטיביות וחדשניות.

מה כולל תהליך פיתוח מיזם:

  1. מיפוי צרכים וסטטוס תכניות פעילות בארגון/רשות המקומית

  2. פיתוח מודל של תכנית חדשנית לקידום שוויון מגדרי ו/או מיניות בריאה

  3. ליווי והנחייה מקצועית לאורך שלבי ההקמה

  4. ליווי ותמיכה והדרכה בשלב ההטמעה וההפעלה השוטפת


למי זה מתאים?

רשויות מקומיות בתי ספר מרכזים קהילתיים עמותות, ארגונים

דוגמאות למיזמים שפיתחתי

מיניות במרחב בטוח

תכנית בין משרדית לקידום מיניות בריאה וצמצום אלימות מינית ברמת מטה ובארבע רשויות מקומיות אשר פעלה בשנים 2017-2020 כפיילוט. התכנית כוללת פיתוח מודל הפעלה, כתיבת תכנים חדשים, הכשרת צוותים, הנחיית מפגשים עם ילדות/ים ונוער ופיתוח יוזמות מקומיות.

*

רשות מקדמת שווין מגדרי ומיניות בריאה

מיזם הפועל ברמת השרון ומגדיר סטנדרטים אחידים לכל מסגרות החינוך להטמעת פעולות לקידום שוויון מגדרי ומיניות בריאה מגיל הגן ועד התיכון, בשילוב הקהילה.

*

גוף נפש לנערות

תכנית המשלבת טיפול בתנועה ומגדר עם נערות במצבי סיכון ביחידות לקידום נוער ובמסגרות רווחה.

*

מאגר הידע למגדר ומיניות

מכיל 350 פרטי מידע מחולקים לפי קטגוריות וגיל

*

נקודת מפנה למניעת זנות

תכנית ארצית מערכתית להכשרת צוותים והנחייה קבוצתית למניעת זנות בקרב אוכלוסיות במצבי סיכון. התכנית כללה ממשק דיגיטלי לחינוך למניעת זנות

*

פרויקט בהקמה

תכנית לקידום הסבלנות ומניעת אלימות ע"ש מאיה וישניאק

*

bottom of page