top of page

פיתוח וכתיבת תוכן

כתיבת תוכן מקצועי ואיכותי למגוון צרכים, כגון מערכי הנחיי קבוצות ילדות/ים, נוער, הורים וצוותים; לומדות מקצועיות; תדריכים ומודלים לעבודה של צוותים.

הכתיבה מותאמת לאוכלוסיית היעד ומשלבת מתודות עדכניות, אינטראקטיביות וחווייתיות. 


לקבלת מערך לדוגמה (אחרי האונס באילת) מלאו פרטים כאן >>>

דוגמאות לתכנים שכתבתי

  • כתיבת תכנים ללומדות מקצועיות בתחומי מגדר ומיניות

  • תכנית גוף נפש

  • "מיניות במרחב בטוח" - מערכים לנוער בנושא מיניות ומניעת אלימות מינית

  • מערכים לצוות עובדות סוציאליות, עובדות קהילה, צוותי חינוך

  • כתיבת תכנים לסרטונים משרד החינוך

  • כתיבת תכנים ל"סטוריז" - ממשק טכנולוגי לחינוך מיני

  • כתיבת תכנים להרצאות הורים

  • פרויקט בהקמה - כתיבת תכנים למרחב למידה אינטראקטיבי לצוותי הוראה בנושא מגדר ומיניות

מיניות יום-יומית בחדר הטיפול

יום עיון שנתי העוסק במיניות בחדר הטיפול. בשונה מטיפול מיני, הכנס מבקש להנגיש מידע וכלים מעשיים לכלל המטפלות/ים במקצועות בריאות הנפש. הכנס מיועד לעובדות/ים סוציאליות/ים, פסיכולוגיות/ים, מרפאות/ים בעיסוק, אחים ואחיות, מטפלות/ים באומנות ותנועה ועוד

*

bottom of page