top of page

מניעת אלימות מינית

אלימות מינית הינה בעיה חברתית קשה ומורכבת, אותה הגדיר ארגון הבריאות העולמי כמגיפה. המורכבות של התופעה נגזרת מההבנה שאין גורם אחד בודד שיכול להסביר התנהגות פוגענית של אדם מסוים, אלא נהוג להשתמש במודל החברתי-אקולוגי המתייחס למגוון גורמים ברמת החברה, הקהילה, המעגל הקרוב (חברות/ים והורים) והפרט עצמו. הידע שהצטבר במחקר יכול להצביע על מספר גורמים החל מחוקים ונורמות ברמה הציבורית הרחבה, ועד נורמות בקהילות שונות המשפיעים על העמדות, הידע וההתנהגות של הפרט. 


מניעה אפקטיבית של אלימות מינית יתרחש כשנשלב מספר דרכי פעולה

חינוך, שינוי נורמות, העלאת מודעות והנגשת שירותים. מחקרים מגלים שתכניות שהדגישו איסורים והגבלות כדרך למניעת אלימות מינית - נכשלו. ילדים /ות ונוער התקשו לעבור משלב המודעות לשלב היישום כאשר הם נותרו ללא כלים רלוונטיים לנהל מערכות יחסים בריאות, מהנות ובטוחות. ולכן, מניעת אלימות מינית עוברת דרך תהליך של קידום מיניות בריאה, תוך גיבוש עמדות, רכישת ידע וכלים אפקטיביים. מניעת אלימות מינית בצורה אפקטיבית יכולה לכלול הכשרות - כלומר, הנגשת ידע וכלים לצוותים והורים ו/או פיתוח מודלים ויוזמות חדשניות. בשתי המתודות הללו חשוב להטמיע עקרונות שנמצאו אפקטיביים במחקרי הערכה בעולם. 

 

איך מומלץ למנוע אלימות מינית - כנסו לקרוא על הדרך שלי


דברו איתי
bottom of page